Previous Menu

กระดาษชำระ สก๊อตต์® เอ็กซ์ตร้า ขนาดความยาวสองเท่า
สก๊อตต์® เอ็กซ์ตร้า ;
ขนาดความยาวสองเท่า ;
24 ม้วน
สก๊อตต์® เอ็กซ์ตร้า
ขนาดความยาวสองเท่า
24 ม้วน
กระดาษชำระ สก๊อตต์® เอ็กซ์ตร้า
กระดาษชำระหนา 2 ชั้น เนื้อเหนียวนุ่ม
ให้สัมผัสอ่อนโยน ไม่ทิ้งขุยแม้เปียกน้ำ
คุณสมบัติพิเศษ
กระดาษชำระ สก๊อตต์® เอ็กซ์ตร้า
กระดาษชำระหนา 2 ชั้น เนื้อเหนียวนุ่มพิเศษที่ผลิตจากเทคโนโลยีอันทันสมัย ให้สัมผัสอ่อนโยน ไม่ทิ้งขุยแม้เปียกน้ำ

เหนียว นุ่ม... เช็ดสะอาด ไม่ทิ้งขุย

ขนาดวามยาวมาตรฐาน: ม้วนเดี่ยว/ 6 ม้วน

ขนาดความยาวพิเศษ: ม้วนเดี่ยว/ 6 ม้วน/ 24 ม้วน/ 30 ม้วน/ 32 ม้วน

ขนาดความยาวสองเท่า: 6 ม้วน/ 12 ม้วน/ 24 ม้วน/ 30 ม้วน/ 32 ม้วน

ขนาดความยาวสามเท่า: 6 ม้วน/ 12 ม้วน/ 24 ม้วน

สก๊อตต์® เอ็กซ์ตร้า เนเชอรัลคลีน: 6ม้วน/24ม้วน